port-big-6

Ballast Water Treatment System

Araştırmanın tamamına ulaşmak için tıklayın.

Geminin bir şekilde dengesini sağlaması gereklidir. Dengeyi sağlarken kullanılan bu sistem nedir, nasıl çalışır?  Bu sistemin çalışma prensipleri nelerdir?  Bir sistem çalışmasından kaynaklı olarak bazı olumsuz sonuçlar oluşabilir, varsa bunlar nelerdir?

Su yüzeyinde hareketsiz duran bir deniz aracına yukarıdan aşağıya yönlenmiş ağırlık kuvveti (W) ile aşağıdan yukarıya yönlenmiş deplasman (▲) kuvvetleridir. Gemi ağırlık ve sephiye merkezleri aynı düzey doğrultuda olacak şekilde uygun meyil ve trim açılarında yüzecektir. Ağırlık ve sephiye merkezleri arasındaki uzaklıktan dolayı bir moment oluşur. Oluşan moment gemiyi orijinal durumuna getirmeye çalışıyorsa pozitif GZ, gemiyi yatırmaya çalışıyorsa negatif GZ ve GZ sıfır ise gemi dengededir. Ballast suyu gemi boşken veya yüklüyken aldıkları ve gemi ve yük arasındaki dengenin sağlanmasına hatta yakıttan tasarruf edilmesine yarayan deniz suyudur. Gemiler, boşken pervane daha çok suya girer ve geminin dengesinde bir değişme olur. Bu değişmeyi olabildiğince azaltmak için kullanılır. Boru sistemleri, makine şartları ve kriterlerine göre olmalıdır. Balast tankları deniz suyu depolarıdır. Balast valflari, bir sistemdeki akışkan akışını ve basıncını kontrol eder. Anti – heeling, yükleme ve boşaltma işleminde geminin dengesindeki değişimleri algılayarak gemiyi dengeye getirir. Ballast enjektör, huni biçiminde olan ve su fışkırtıcıları ve boşluk pompaları olan yapılardır. Denizdeki gemileri stabilize etmek için su balast olarak kullanılmıştır. Bu balast suyu deniz türü nedeniyle ciddi ekolojik, ekonomik ve sağlık sorunları oluşturabilir. İki veya daha fazla teknolojiyi birlikte kullanır. Bunlar;

 • Fiziksel ayırma – filtrasyon sistemler
 • Screen ve discs
 • Hydrocyclon
 • Koagülasyon
 • Media filtreleri
 • Kimyasal dezenfeksiyon
 • Ultraviyole giderim metodu
 • Deoksijenerasyon sistemleri
 • Isı ile arıtma yöntemi
 • Akustik – kavitasyon üniteleri
 • Elektriksel dalga – Dalga plazma üniteleri

Gemide kullanılan pompalar kullanım yerleri ve amaçlarına göre çeşitli tiplerde kullanılır. Bunlar; santrifüj pompalar, dinamik pompalar, radyal akışlı pompalardır.

İÇERİK DETAYLARI

 • İçerik Adı: Ballast Water Treatment System
 • Etiketler:
 • Kategorisi:
 • Yazan ve Tarih: 4 Ocak 2020