port-big-6

Dekarbonizasyon

Araştırmanın tamamına ulaşmka için tıklayınız.

Dünyamızda gün geçtikçe artan sera gazlarının etkisi ,yerkürenin sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Bu sıcaklık artışı buzulların hızla erimesine, dolayısıyla dünya ticaretinin büyük kısmını oluşturan deniz taşımacılığına engel teşkil etmektedir. Bu kapsamda IMO ve AB; OILPOL ve MARPOL başta olmak üzere gemilerden kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Küresel çapta uygulanan regülasyonlarla birlikte denizcilik sektöründeki çevresel performansı artırmaya yönelik çalışmalar artırmaktadır.


IMO, yeni yaptığı düzenlemelerle deniz ve hava kirliliğine çok düşük miktarda sahip olan yakıtların kullanımına yönelik düzenlemeler belirlemiştir. Yerküremizde yaşanan SO2 emisyonlarının yaklaşık %4’ünün nedeni gemilerin kullandığı fosil yakıtlarının yanmasıdır. Ayrıca bazı yakıtların eksik oksijen ve düşük sıcaklık nedeniyle tam yanamaması, yakıt transferi sonucunda da ortaya çıkıp atmosfere salınan gazlar gemilerin ürettiği tehlikelerden bir başkasıdır. Tüm bu istatistiklere rağmen IMO daha temiz deniz taşımacılığı için yeni yakıtlar aramayı sürdürmektedir. Günümüzde de çevre dostu yakıt kullanan gemilerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

İÇERİK DETAYLARI

  • İçerik Adı: Dekarbonizasyon
  • Etiketler:
  • Kategorisi:
  • Yazan ve Tarih: 8 Kasım 2022