port-big-6

Gemilerin Korozyon ile Mücadelesi

Araştırmanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Gemilerin belki de aksamları ve sistemlerinde meydana gelen arızalardan sonra başına gelen diğer bir sıkıntılı olay korozyondur. 
Korozyon, metallerin çevrenin etkisiyle elektrokimyasal tepkimeler sonucunda özelliklerini yitirmesi olayıdır.  Korozyon bir süreçtir ve kademeli olarak meydana gelir. Bu süreç esnasında metal ve metal alaşımları metalik özeliklerini zamanla yitirirler. Korozyonun gemilerde sadece dış görünüşü etkilemediği, aynı zamanda parçaların dayanıklılığını ve kullanım ömürlerini azalttığı da bilinmektedir.  Bu durum beraberinde parçaların yenileri ile değiştirilmesini ve aynı zamanda gemilerin tersanedeki bulunma sürelerini artırmaktadır.  Bu ekonomik yük armatörler için gemini yaşı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Korozyona uğramış parçaların artması sistemin verimini de etkileyecektir.  Bu da beraberinde daha fazla enerji harcanmasına sebebiyet vermektedir. Ambarları göz önüne alırsak korozyona uğramış bir ortamda taşınan ürünün kirlenmesi kaçınılmazdır.

İÇERİK DETAYLARI