port-big-6

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tarihi

Araştırmanın tamamına ulaşmak için tıklayın.

İstanbul Teknik Üniversitesinin tarihi, Osmanlı İmparatorluğuna Sultan III. Mustafanın yönetim yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek amacıyla 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda donanımlı personel yetiştirmiştir. Haliç Tersanesinde yer alan okulun kurucusu, bir Macar soylusu olan Baron de Tottdur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik fakültesi ise resmî olarak 3 Temmuz 1992 de kurulmuştur. Fakat sembolik kurulma tarihi 1884 tür.

Türk Deniz Taşımacılığının üst düzey insan gücü gereksinimini karşılamaya yönelik ilk eğitim-öğretim kurumu olan bugünkü İTÜ Denizcilik Fakültesi, 5 Aralık 1884 tarihinde İstanbul Heybeliadada bulunan Deniz Harp Okulunun özel bir bölümü kapsamında yatılı olarak "Leyli Tüccar Kaptan Mektebi" adı ile açılmıştı.

1908 yılı mezunlarını verdikten sonra kapatılan bu kurum, 1909 yılında Çarkçıbaşı Hamit Naci Özdeş öncülüğünde, İstanbul Azapkapıda özel gündüz eğitimli, ortaokul sonrası 4 yıl eğitim-öğretim süreli olarak Güverte ve Makine bölümlerinden oluşan "Milli ve Hususi Ticaret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi" ismiyle tekrar faal eğitim vermeye başladı.

Okul, ilk olarak İstanbul Yüksek Kaldırıma, sonra yine ilk yeri olan İstanbul Azapkapıya, sonrasında ise 1913 yılında İstanbul Üsküdarda Paşa Limanına taşındı.

1927 yılında İstanbul Ortaköyde Feriye Sarayına taşınıp, 1928 yılında "Âli Deniz Ticaret Mektebi" adıyla devlet gözetiminde İktisat Bakanlığına bağlanan okul, her biri 2şer yıl süreli lise ile yüksek birimleri olan güverte ve makine bölümleri bulunan bir eğitim-öğretim kurumu olarak düzenleme getirildi.

1930 yılında yatılı biçime geçen okul, 1934 yılında "Yüksek Deniz Ticaret Mektebi" adını aldı ve yüksek birimi bölümlerinin eğitim-öğretim süresi 3 yıla çıkarıldı.

1939 yılında Ulaştırma Bakanlığına bağlanan Yüksek Deniz Ticaret Mektebinin lise bölümleri 1945 yılında kapatıldı. 3 Haziran 1946 gün 4915 sayılı yasa ile adı "Yüksek Denizcilik Okulu" olarak değiştirilip yeniden düzenlenerek, yine Ulaştırma Bakanlığına bağlı, 4er yıl süreli güverte ve makine bölümlerinden oluşan yüksek öğretim kurumuna dönüştürüldü.

18 Ağustos 1981 gün ve 2507 sayılı yasa ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içine alınıp, şu anda bulunduğu İstanbul-Tuzlaya taşınarak, adı "Denizcilik Yüksek Okulu" olarak değiştirildi ve eğitim öğretim yapısı yeniden düzenlendi.

3 Temmuz 1992 gün ve 2809 sayılı yasa ile de İTÜ Denizcilik Fakültesi kuruldu ve Deniz Ulaştırma İşletme mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleri ile eğitim-öğretim devam etmektedir.

İÇERİK DETAYLARI

  • İçerik Adı: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tarihi
  • Etiketler:
  • Kategorisi:
  • Yazan ve Tarih: 13 Kasım 2020