port-big-6

Yeni Sülfür Düzenlemesi

Araştırmanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

IMO MARPOL ANNEX VI yeni sülfür düzenlemesi gereğince 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, belirlenen emisyon kontrol alanları dışındaki gemilerde kullanılan yakıttaki kükürdün limiti %3,50 m/m den,  %0,50 m/m ye indirilecektir. Peki yeni sülfür düzenlemesi sektöre ne gibi sonuçlar getirecektir?  Düzenleme için alternatif uygulamalar nelerdir? Scrubber sistemlerinin mi yoksa düşük sülfürlü yakıtın kullanımı mı daha yaygın olacaktır?

Marpol, denizlerin gemilerden kaynaklı kirlenmesini önlemek için yapılmış uluslararası bir sözleşmedir. IMO MARPOL düzenlemeleri, çevreyi korumak amacıyla akaryakıttaki sülfürün içeriğini sınırlar ve gemilerin düşük sülfür içeren akaryakıt kullanmasını gerektirir. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, belirlenen emisyon kontrol alanları dışındaki gemilerde kullanılan yakıttaki kükürdün limiti %3,50 m/m den ,  %0,50 m/m ye indirilecektir. Yeni sülfür düzenlemesi için alternatif uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar; daha düşük sülfür oranına sahip yakıtlara ( ağır fueloil yerine marinegasoil, ultra-low sülfür hfo / hibritfuel karışımı ) geçmek veya gemiye "scrubbers sistemi" olarak bilinen  egzoz gazı temizleme sistemlerini kurmaktır. Yeni yakıt kullanımı veya scrubber kullanımı seçiminde maliyet hesaplamaları hala soru işaretidir. Scrubber sisteminin yararları, yapısal düzenlemelerin eksikliği nedeniyle tartışma konusudur. Açık döngülü scrubberlardan gelen arıtılmamış yıkama suyu, ağır metaller, aromatik hidrokarbonlar ve kurum parçacıkları içerir ve bilimsel testler deniz organizmaları üzerinde zararlı etkileri olduğunu göstermiştir. Düşük sülfürlü yakıt talebini karşılamak için ise yeterli miktarda petrol olduğu hakkında endişe duyulmaktadır. Yapılan incelemeler, armatörlerin scrubber yerine düşük sülfürlü yakıt seçeneğini daha çok tercih ettiğini göstermektedir. Sektördeki öncü yatırım şirketleri, armatörlerin scrubber veya düşük kükürtlü yakıt kullanımına yönelik kararlarının kritik önem taşıdığını ve gelecekte düşük sülfürlü yakıt rafinerilerine yatırım yapmanın daha avantajlı olacağı görüşünde.

İÇERİK DETAYLARI

  • İçerik Adı: Yeni Sülfür Düzenlemesi
  • Etiketler:
  • Kategorisi:
  • Yazan ve Tarih: 22 Aralık 2020